Система TWENTY FLEX

Кофраж за плочи

Система “20 Flex” e предназначена за отливане на покривни плочи и е съставена от подпори тип EN1065, кръстовидни глави и греди(летви) тип GPH20 първични и вторични. Върху подпорите се монтират кръстовидните глави и под тях първичните греди тип GPH20.

Системата е проектирана така, че да се използва максимална механична резистентност на различните елементи, запазвайки равнинна плътност от 1/500 от светлината.

Предимства:

- Икономичност;
- Възможност за свободно схемизиране;
- Простота при използване;
- Ограничен брой елементи;
- Широки отвори в долната част.


slab formwork twentyflex
slab formwork twentyflex
  • 1. Floor layout table
slab formwork twentyflex
  • 2. Detail of cross head GPH20 beams
  • 3. Floor layout system
slab formwork twentyflex
  • 4. GPH20 beams
  • 5. CEP struts
  • 6. cross heads
  • 7. tripods

See too

more information related to Кофраж за плочи

 
 

Кофраж за плочи