Система ЕСО

Кофраж за плочи

Системата „ЕСО” е предназначена за отливане на покривни (таванни) повърхности и е съставена от падаща глава тип “TDA”, подпори тип EN 1065 и греди (летви) тип GPH20. Върху подпорите се вмъкват падащите глави, върху които се нареждат гредите тип GPH20, които се използват като първични и вторични секции.


Главата TDA е проектирана така, че да се използват както подпори, така и дървени греди(летви) с максимална механична резистентност на различните елементи, запазвайки равнинна плътност от 1/500 от светлината.

Предимства:

- Възможност за предварителен демонтаж;
- Възможност за свободно схемизиране;
- Простота при използване;
- Лесна за сглобяване;
- Ограничен брой елементи;
- Широки отвори в долната част.


See too

more information related to Кофраж за плочи

 
 

Product in action

 
 

Кофраж за плочи