Система “Twenty Flex” e предназначена за отливане на покривни плочи и е съставена от подпори тип EN1065, кръстовидни глави и греди(летви) тип GPH20 първични и вторични. Върху подпорите се монтират кръстовидните глави и под тях първичните греди тип GPH20. Системата е проектирана така, че да се използва максимална механична резистентност на различните елементи, запазвайки равнинна плътност от 1/500 от светлината.

photo Система TWENTY FLEX
 
 

Системата „ЕСО” е предназначена за отливане на покривни(таванни) повърхности и е съставена от падаща глава тип “TDA”, подпори тип EN 1065 и греди(летви) тип GPH20. Върху подпорите се вмъкват падащите глави, върху които се нареждат гредите тип GPH20, които се използват като първични и вторични секции. Главата TDA е проектирана така, че да се използват както подпори, така и дървени греди(летви) с максимална механична резистентност на различните елементи, запазвайки равнинна плътност от 1/500 от светлината.

photo Система ЕСО
 
 

Shoring towers are extremely flexible and can be used for floor, bridge and viaduct castings and for general horizontal castings. The ease of use and assembly allow you to create structures with variable geometry for floor castings of considerable thickness. Shoring towers have a vertical and horizontal modularity of 50 cm and, depending on the layout, a variable capacity from 30 to 50 N per strut.

photo Shoring towers
 
 

ECOTOP is a horizontal formwork system for c.a. floors with 80cm thick full floor members. The elements of the system are constructed in highly resistant aluminium and are therefore extremely light. This allows fast assembly. The system comprises layout beams, aluminium frame panels, drop heads and slot covers. The drop head allows you to disarm and remove the panels and beams quickly, depending on the thickness of the floor and resistance to concrete compressions

photo Ecotop Slab Formwork
 
 

Европейски Стандарт 1065 позволява на потребителя да избира вида на подпорите в съответствие с конструктивните характеристики и с най-подходящото приложение на специфичните изисквания, с гаранция за класирането на тази марка към класиката в жанра.

photo Подпори